INICIO DE CLASES 

DÍA 28 FEBRERO 2018

Prekínder – kínder: 09:00 a 11:30

1º a 6º Básico: 08:00 a 12:25

7º a IVº Medio: 08:00 a 13:10

HORARIO DÍAS 1 Y 2 DE MARZO

Entrada

Prekínder & kínder:   8:30hrs.

Salida

Prekínder& kínder:  11:30 hrs.

1º a 6º  básicos: 08:00 hrs.

1º a 6º  básicos: 12:25 hrs.

7º básicos a IVº medios: 8:00 hrs.

7º básicos a IVº medios:13:10 hrs.